Zápisnica zo zasadnutia OZ 13.12.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ 13.12.2019

Zápisnica z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 13.12.2019

v súbore pdf  zapisnica_oz_13122019