Zápisnica zo zasadnutia OZ 5.11.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ 5.11.2021

Zápisnica z XXVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 5.11.2021

v súbore pdf  zapisnica_oz_05112021