Zberný dvor bude v piatok 18.8.2023 otvorený od 10.00 hod.