Znalecký posudok ako súčasť zverejneného registra pôvodného stavu v obvode JPÚ v časti k. ú. Pečovská Nová Ves – osídlenie – verejná vyhláška