Zverejnenie zmluvy

Zverejnenie zmluvy

Dátum zverejnenia: 28.12.2017

Zmluvná strana: LASACHI, s.r.o. Prešov

Názov zmluvy: Mandátna zmluva – zabezpečenie procesu VO “Duchovná tradícia spája naše cesty”

Dátum uzavretia: 28.12.2017

Akcia:  mandatna_zmluva_lasachi