„Duchovná tradícia spája naše cesty“

„Duchovná tradícia spája naše cesty“

Rozvoj náboženského turizmu v okrese Sabinov a osobitne v mikroregióne Dolina Čergova s podporou aktivít Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu Sabinov sleduje projekt „Duchovná tradícia spája naše cesty“, o podporu ktorého sa v rámci výzvy na predkladanie projektov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko uchádzajú obce Pečovská Nová Ves a Ľutina v spolupráci s poľským partnerom mestom a gminou Sieniawa.

Projekt zahŕňa výstavbu mikroskanzénu, výrobu a umiestnenie zmenšenín desiatich drevených cerkví v pomere 1 : 10 na trase od hraničného prechodu Vyšný Komárnik po mesto Sieniawa v Poľskej republike v areáli baziliky minor v Ľutine.

Obdobný miniskanzen  zmenšenín desiatich drevených cerkví zo slovenska v trase od Ľutiny po spomínaný hraničný prechod do Poľska bude zrealizovaný v obci Ležachov v gmine Sieniawa v Poľsku.

Investičná časť projektu na slovenskej strane naviac ráta s výstavbou obojsmerného cyklochodníka o šírke 3 m s povrchovou úpravou asfaltový koberec, od cesty I/68 cez ul. Ľutínsku v Pečovskej Novej Vsi na Mariánsku horu v Ľutine o dĺžke cca. 4,4 km (2,34 km k. ú. Pečovská Nová Ves, 2,05 km k. ú. Ľutina). V nadväznosti na cyklochodník v oboch katastrálnych územiach vyrastú dve turistické zastavenia pozostávajúce zo spevnej plochy v tvare kruhu a sklenenej vitríny, v ktorých budú umiestnené miniatúry cerkví z partnerskej gminy Sieniawa – obcí Lažachow a Rudka. Stavebný objekt bude zahŕňať prvky drobnej architektúry – parkové lavičky, informačnú tabuľu, solárny panel na stĺpe na osvetlenie zastavenia. Objekt bude vhodne doplnený vysokokmennou a nízkokmennou zeleňou.

Dopravná infraštruktúra bude v obci Ľutina naviac doplnená výstavbou dreveného prístrešku na odkladanie bicyklov, súčasťou ktorého budú stojany pre 48 bicyklov. Investičný náklad projektu celkovo predstavuje sumu 2,1 milióna Eur. Vedúci partner projektu obec Pečovská Nová Ves sa bude na investícii podieľať sumou 1,14 milióna Eur a obec Ľutina sumou 0,93 milióna Eur.