Informácie k celoplošnému testovaniu obyvateľov v Pečovskej Novej Vsi

Informácie k celoplošnému testovaniu obyvateľov v Pečovskej Novej Vsi

Pozorní diváci správ a čitatelia novín určite zaregistrovali, že na celom území Slovenskej republiky sa v dňoch 31.10.2020 (sobota) a 01.11.2020 (nedeľa) uskutoční testovanie jej obyvateľov tzv. antigénovými testami, ktorého účelom je zmierniť dopad pandémie šíriaceho sa vírusu.

Obec sa k tejto úlohe, ktorá jej bola zverená Vládou Slovenskej republiky, postavila zodpovedne a v snahe ju čo najlepšie organizačne zvládnuť, Vám prináša informácie, ktoré budu obyvateľom zároveň doručené do poštových schránok v listinnej forme. Infografika obsahuje odporúčaný čas Vášho príchodu, náčrt pohybu na odbernom mieste a ďalšie informácie.

Základné informácie:
testovanie sa uskutoční na dvoch miestach, ktoré dobré poznáte z účasti na voľbách, nakoľko kopírujú volebné okrsky,
1. miesto je AREÁL PRED BUDOVOU OBECNÉHO ÚRADU
na 1. mieste sa odporúčame zúčastniť občanom žijúcim na uliciach Hlavná (nad hlavnou cestou I/68), Na Dujave (nad hlavnou cestou I/68), Za Majerom, Na Hliník, Na Pečovec, Záhradná, Ľutinská, Kvetná, Na Trubalovec
2. miesto je AREÁL ZA ZÁKLADNOU ŠKOLOU (AMFITEÁTER)
na 2. mieste sa odporúčame zúčastniť občanom žijúcim na uliciach Hlavná (pod hlavnou cestou I/68), Na Dujave (pod hlavnou cestou I/68), Za Ľutinkou, Orgovánová, Mlynská, Kostolná, Jabloňová, Školská, Na Rybníkoch, Južná, Poľský Dvor
– v priloženej infografike nájdete odporúčaný čas pre Vašu ulicu – jeho dodržanie napomôže skrátiť čakaciu dobu, zabezpečí plynulosť a zníži riziko vysokej koncentrácie ľudí na jednom mieste
– na Rómskej ulici sa testovanie uskutoční samostatne a to v nedeľu 01.11.2020 v čase od 07:00 do 12:00 z dôvodu, že ide o najpočetnejšiu ulicu v obci – testovacím miestom bude AREÁL KOMUNITNÉHO CENTRA, testy na Rómskej ulici bude vykonávať odberná skupina z 1.odberného miesta a teda v danom čase sa nebude vykonávať test pred budovou OcÚ, ďalšie informácie nájdete v priloženej infografike.

Na odberných miestach sa popri členoch odberných tímov búdu nachádzať príslušníci obcou zriadenej usporiadateľskej služby, ktorí Vás v prípade nezrovnalostí navedú k odbernému miestu a usmernia.

Dovoľujeme si Vás požiadať o slušnosť, ľudskosť, vzájomnú toleranciu a zhovievavosť.

ZS-1

ZS-2

OU-1

OU-2