Mobilné očkovanie proti Covid-19

Mobilné očkovanie proti Covid-19
Mobilné očkovanie proti Covid-19
Vzhľadom na prejavený záujem ponúkame obyvateľom obce Pečovská Nová Ves možnosť mobilného očkovania proti ochoreniu Covid 19 (1., 2., či 3. dávkou) v obci Pečovská Nová Ves. V prípade imobilných obyvateľov je potrebné túto skutočnosť nahlásiť a očkovanie sa aplikuje v mieste bydliska.
Záujemcovia sa môžu hlásiť na telefónnom čísle: 051/4583177 alebo mailom na matrika@pecovska.sk.
Očkovanie sa uskutoční v piatok 21.01.2022 od 11:55 do 12:55 v priestoroch OcÚ, ktoré sa využívali na testovanie.