Návrh 2. úpravy rozpočtu Obce Pečovská Nová Ves na rok 2020