Uznesenie vlády SR č. 233/2020 o rozšírení núdzového stavu

Uznesenie vlády SR č. 233/2020 o rozšírení núdzového stavu

Uznesenie vlády SR č. 233/2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu s účinnosťou od 18. apríla 2020

uznesenie_vlady_sr_233_2020