Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves o originálnych kompetenciách

Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves o originálnych kompetenciách

Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2018

v súbore pdf  navrh_vzn_o_originalnych dotaciach_na_rok_2018