Novela VZN obce Pečovská Nová Ves č. 3/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2020

Novela VZN obce Pečovská Nová Ves č. 3/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2020

Novela VZN obce Pečovská Nová Ves č. 3/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2020

v súbore pdf  novela_vzn_32019_o_originalnych_dotaciach