Obec sa uchádza o príspevok na obnovu hasičskej zbrojnice

Obec sa uchádza o príspevok na obnovu hasičskej zbrojnice

Rok 2015 priniesol pre Dobrovoľný hasičský zbor v Pečovskej Novej Vsi najväčšiu obnovu techniky vo viac ako 100 ročnej histórii tejto organizácie. Nové a plne vybavené vozidlo značky IVECO zvýšilo možnosti zásahu pri ochrane života a majetku našich občanov. Keďže aj našu obec v minulosti sužovali katastrofálne povodne, už o pár mesiacov pribudol k novému vozidlu aj nový protipovodňový vozík, ktorý prispeje k efektívnejším a rýchlejším zásahom v prípade povodní.

Obnovou techniky však zďaleka nekončí pozornosť, ktorú obec DHZ v Pečovskej Novej Vsi venuje. V tom roku sa obec zapojila do výzvy o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. V prípade pridelenia dotácie plánuje obec realizovať tieto investície:

  • plynovú prípojku
  • zavedenie ústredného vykurovania a ohrevu teplej vody
  • vytvoriť priestory na osobnú hygienu hasičov
  • vytvoriť samostatný priestor pre umiestnenie zásahových odevov
  • vybavenie školiacej a odpočinkovej miestnosti

Obec už spracovala projektovú dokumentáciu a zabezpečila všetky potrebné povolenia. Predpokladaná výška investície je 35.000 eur.