Oznam o výberovom konaní NP KC – zmena termínu uzávierky na predloženie žiadostí

Oznam o výberovom konaní NP KC – zmena termínu uzávierky na predloženie žiadostí

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

  • jedno pracovné miesto odborného garanta KC.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 19.09.2017 o 13.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 13.09.2017 do 16.30 hod. (koniec pracovnej doby).

Oznam o výberovom konaní v súbore pdf na stiahnutie  oznam_o_vyberovom_konani_kc3_zmena