Ochrana lesov pred požiarmi

Ochrana lesov pred požiarmi

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2018

článok OR HaZZ Prešov v súbore pdf  ochrana_lesov_pred_poziarmi