Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 26.08.2020 o 12.00 hod.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 26.08.2020 o 12.00 hod.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Prešov a Sabinov od 26.08.2020 o 12.00 hod.

v súbore pdf  odvolanie_casu_zvyseneho_nebezpecenstva_vzniku_poziaru_26082020