Oznámenie o strategickom dokumente “Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Pečovská Nová Ves” – informácia

Oznámenie o strategickom dokumente “Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Pečovská Nová Ves” – informácia

Oznámenie o strategickom dokumente “Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Pečovská Nová Ves”

Informácia o oznámení v súbore pdf  informacia_o_oznameni_o_strategickom_dokumente_zad2_upno_pecovska_nova_ves

Oznámenie o strategickom dokumente v súbore pdf  Oznámenie SEA_Pečovská Nová Ves ZaD č. 2