Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves – SO 03 – ul. Jabloňová – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves – SO 03 – ul. Jabloňová – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves – SO 03 – ul. Jabloňová – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_kolaudacneho_konania_mk_pnv_jablonova