Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby – Garáž na pozemku KN-C 1550/14 k.ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby – Garáž na pozemku KN-C 1550/14 k.ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby – Garáž na pozemku KN-C 1550/14 k. ú. Pečovská Nová Ves na základe návrhu Jána Švedu a Ingrid Švedovej, Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_kolaudacneho_konania_garaz_na_pozemku_1550_14