Oznámenie o začatí stavebného konania – Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2×12 B.J. – Bežný štandard – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2×12 B.J. – Bežný štandard – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania – Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2×12 B.J. – Bežný štandard – SO-01 Bytový dom 12 B.J., SO-02 Bytový dom 12 B.J., SO-04 Vodovodná prípojka, SO-05 Kanalizácia splašková, SO-07 Pripojovací plynovod, SO-08 NN prípojka, SO-09 Verejné osvetlenie – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania_bytovy_dom_pecovska_nova_ves