Oznámenie o začatí stavebného konania – Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2×12 B.J. – Bežný štandard, SO-03 Spevnené plochy – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2×12 B.J. – Bežný štandard, SO-03 Spevnené plochy – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2×12 B.J. – Bežný štandard, SO-03 Spevnené plochy – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania_bytovy_dom_pnv_spevnene_plochy