Oznámenie o začatí stavebného konania – Pečovská Nová Ves – IBV 10 RD, ul. Jabloňová

Oznámenie o začatí stavebného konania – Pečovská Nová Ves – IBV 10 RD, ul. Jabloňová

Oznámenie o začatí stavebného konania – Pečovská Nová Ves – IBV 10 RD, ul. Jabloňová, SO 01 Káblové NN rozvody – ul. Jabloňová, SO 02 Verejné osvetlenie – ul. Jabloňová, PS 01 Úprava transformačnej stanice TS6 – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania_ibv_jablonova_nn_vedenie