Oznámenie o začatí stavebného konania – Pečovská Nová Ves – IBV 11 RD, ul. Záhradná

Oznámenie o začatí stavebného konania – Pečovská Nová Ves – IBV 11 RD, ul. Záhradná

Oznámenie o začatí stavebného konania – Pečovská Nová Ves – IBV 11 RD, ul. Záhradná, SO 01 Káblové NN rozvody – ul. Záhradná, SO 02 Verejné osvetlenie – ul. Záhradná – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania_ibv_zahradna_nn_vedenie