Oznámenie o začatí územného konania – MK k židovskému cintorínu

Oznámenie o začatí územného konania – MK k židovskému cintorínu

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi

v súbore pdf   oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania_mk_k_zidovskemu_cintorinu