Oznámenie o začatí územného konania – Pečovská Nová Ves – IBV 10 RD, ul. Jabloňová

Oznámenie o začatí územného konania – Pečovská Nová Ves – IBV 10 RD, ul. Jabloňová

Oznámenie o začatí územného konania – Pečovská Nová Ves – IBV 10 RD, ul. Jabloňová, SO 01 Káblové NN rozvody – ul. Jabloňová, SO 02 Verejné osvetlenia – ul. Jabloňová, PS 01 Úprava transformačnej stanice TS6

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania_ibv_jablonova_nn_vedenie