Oznámenie o začatí územného konania – Vodozádržné opatrenia na ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi – obnova územia – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania – Vodozádržné opatrenia na ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi – obnova územia – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania – Vodozádržné opatrenia na ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi – obnova územia – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania_vodozadrzne_opatrenia_lutinska_pnv