Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní – I/68 Sabinov, preložka cesty

Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní – I/68 Sabinov, preložka cesty

Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní  pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o začatí vyvlastňovacích konaní pre stavbu: I/68 Sabinov, preložka cesty

oznamenie_o_zacati_vyvlastnovacich_konani_I68_sabinov_prelozka_cesty_16062020