Revitalizácia ulice Ľutinskej – SO 01 Cyklistický chodník