Kolaudačné rozhodnutie – Pečovská Nová Ves – Revitalizácia ulice Ľutinskej – SO 02 Turistické zastavenie Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie – Pečovská Nová Ves – Revitalizácia ulice Ľutinskej – SO 02 Turistické zastavenie Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie na stavbu – Pečovská Nová Ves – Revitalizácia ulice Ľutinskej – SO 02 Turistické zastavenie Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

v súbore pdf  kolaudacne_rozhodnutie_pnv_revitalizacia_ulice_lutinskej_so_02_turisticke_zastavenie