Rozhodnutie o prerušení územného konania – Pečovská Nová Ves – IBV, ul. Mlynská, SO 01 VN prípojka 22 kV, SO 02 NN vedenie, PS 01 Transformačná stanica 22/0,4 kV – verejná vyhláška

Rozhodnutie o prerušení územného konania – Pečovská Nová Ves – IBV, ul. Mlynská, SO 01 VN prípojka 22 kV, SO 02 NN vedenie, PS 01 Transformačná stanica 22/0,4 kV – verejná vyhláška

Výzva na doplnenie návrhu a rozhodnutie o prerušení územného konania – Pečovská Nová Ves – IBV, ul. Mlynská, SO 01 VN prípojka 22 V, SO 02 NN vedenie, PS 01 Transformačná stanica 22/0,4 kV – verejná vyhláška

v súbore pdf  rozhodnutie_o_preruseni_uzemneho_konania_pnv_ibv_mlynska_vn_nn_ts