Rozpočet Obce Pečovská Nová Ves na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024