Stavebné povolenie – Rodinný dom na pozemku parc. č. 464 k. ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Stavebné povolenie – Rodinný dom na pozemku parc. č. 464 k. ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Stavebné povolenie na stavbu – Rodinný dom na pozemku parc. č. 464 kat. územie Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

v súbore pdf  stavebne_povolenie_rodinny_dom_na_pozemku_464_pnv