Stavebné povolenie – Rozšírenie distribučnej siete v obci Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Stavebné povolenie – Rozšírenie distribučnej siete v obci Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Stavebné povolenie – Rozšírenie distribučnej siete v obci Pečovská Nová Ves v rozsahu stavby: SO 01 “A” ul. Jabloňová, SO 02 “B” ul. Mlynská, SO 03 “C” ul. Na Pečovec, SO 04 “D” ul. Záhradná, SO 05 “E” ul. Ľutinská – verejná vyhláška

v súbore pdf  stavebne_povolenie_rozsirenie_distribucnej_siete_plynu_v_obci_pnv