Telefonický kontakt na podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania

Telefonický kontakt na podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania

OBEC  PEČOVSKÁ  NOVÁ  VES

Zverejňuje  telefonický  kontakt  na  podanie  žiadosti o  špeciálny spôsob hlasovania oprávnených voličov,

ktorí majú trvalý pobyt v obci Pečovská Nová Ves   podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa vykonajú dňa 29. októbra 2022.

 Telefonický kontakt na zapisovateľku miestnej volebnej komisie:

Ing. Alena  Nalevanková

        tel :  051/4583177

  0919/409858

Oprávnený volič podľa zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania je:

  • osoba, ktorá má právo hlasovať v spojených voľbách podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19,
  • osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva  žiadosť  o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu  sám alebo prostredníctvom inej osoby. 

Urobiť tak môže  výlučne  telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu.   Žiadosť môže podať najneskôr do piatku 28. októbra do 12.00 h.

Volič  týmto spôsobom hlasuje v mieste svojho trvalého pobytu alebo na inej adrese, ktorú v žiadosti oznámi. Adresa tohto miesta sa však musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu voliča.

Upozorňujeme, že hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky je iba vo vzťahu k ochoreniu COVID-19. Prekážkou práva voliť je tak naďalej zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia v iných prípadoch ako COVID-19.

 Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky štandardne podľa zákona o výkone volebného práva.