Kolaudačné rozhodnutie – Pečovská Nová Ves – úprava TS6, úprava VN a NN – verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie – Pečovská Nová Ves – úprava TS6, úprava VN a NN – verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie na stavbu Pečovská Nová Ves – úprava TS6, úprava VN a NN, na pozemku parc. č. KN-C 780/12 k. ú. Pečovská Nová Ves vydané na návrh stavebníka Východoslovenská distribučná, a.s. Košice – verejná vyhláška

v súbore pdf  kolaudacne_rozhodnutie_pecovska_nova_ves_uprava_ts6_vn_nn