Územné rozhodnutie – Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie – Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie pre umiestnenie líniovej stavby: Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

v súbore pdf  uzemne_rozhodnutie_mk_k_zidovskemu_cintorinu