Uznesenie vlády SR č. 207/2020 o rozšírení núdzového stavu

Uznesenie vlády SR č. 207/2020 o rozšírení núdzového stavu

Na základe uznesenia vlády SR č. 207/2020 bolo na území Slovenskej republiky vyhlásené rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 8. apríla 2020 0.00 hod. do 13. apríla 2020 23.59 hod.

uznesenie_vlady_sr_207_2020 o rozsireni_nudzoveho_stavu