VZN obce Pečovská Nová Ves č. 2/2019 o miestnych daniach a poplatkoch

VZN obce Pečovská Nová Ves č. 2/2019 o miestnych daniach a poplatkoch

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pečovská Nová Ves č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku sa komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pečovská Nová Ves

v súbore pdf  vzn_22019_o_miestnych_daniach_a_poplatkoch