VZN obce Pečovská Nová Ves č. 3/2019 o originálnych dotáciách na úseku školstva na rok 2020

VZN obce Pečovská Nová Ves č. 3/2019 o originálnych dotáciách na úseku školstva na rok 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pečovská Nová Ves č. 3/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2020

v súbore pdf  vzn_32019_o_originalnych_dotaciach