VZN obce Pečovská Nová Ves č. 3/2018 o originálnych dotáciách na úseku školstva na rok 2019

VZN obce Pečovská Nová Ves č. 3/2018 o originálnych dotáciách na úseku školstva na rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pečovská Nová Ves č. 3/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2019

v súbore pdf  vzn_032018_o_originalnych_dotaciach