Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ 10.12.2018

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ 10.12.2018

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 10.12.2018

v súbore pdf  zapisnica_oz_10122018