Zápisnica z rokovania OZ 14.1.2021 hlasovaním per rollam

Zápisnica z rokovania OZ 14.1.2021 hlasovaním per rollam

Zápisnica z XX. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves hlasovaním per rollam konaného dňa 14.1.2021 v Pečovskej Novej Vsi

v súbore pdf  zapisnica_oz_14012021_per_rollam