Zápisnica zo zasadnutia OZ 7.4.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ 7.4.2017

Zápisnica z XXVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 7.4.2017

v súbore pdf   zapisnica_oz_07042017