Zmena a doplnenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 16.3.2020

Zmena a doplnenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 16.3.2020

Zmena a doplnenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.3.2020

v súbore pdf  Zmena-a-doplnenie-opatrenia-HH-SR-16_03