Kolaudačné rozhodnutie – Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie – Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie na stavbu – Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

v súbore pdf  kolaudacne_rozhodnutie_mk_k_zidovskemu_cintorinu_pnv