Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav – návrh

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav – návrh

Návrh – Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav

Názov projektu: Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v MRK obce Pečovská Nová Ves postupom jednoduchých pozemkových úprav – realizácia projektu JPÚ

v súbore pdf  Navrh_VZFU_JPU_Pecovska_Nova_Ves

Mapa návrhu funkčného usporiadania územia v súbore pdf  845876_J1_VZFU_VNZ_MFUU_v3

Technická správa v súbore pdf  845876_J1_VZFU_VNZ_TSPa