Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pečovská Nová Ves

Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pečovská Nová Ves

Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pečovská Nová Ves

v súbore pdf  navrh_vzn_obce_pecovska_nova_ves_52022_o_miestnych_daniach_a_poplatkoch