Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: 1 pracovné miesto – školský špeciálny pedagóg v MŠ Pečovská Nová Ves v rámci NP PRIM II.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: 1 pracovné miesto – školský špeciálny pedagóg v MŠ Pečovská Nová Ves v rámci NP PRIM II.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: 1 pracovné miesto – školský špeciálny pedagóg v Materskej škole Pečovská Nová Ves v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.

v súbore pdf oznamenie_o_volnom_pracovnom_mieste_skolsky_specialny_pedagog_ms_pnv