Územné rozhodnutie – Lom a ložisko Pečovská Nová Ves, Ochranný protipovodňový val – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie – Lom a ložisko Pečovská Nová Ves, Ochranný protipovodňový val – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia – Lom a ložisko Pečovská Nová Ves, Ochranný protipovodňový val vydané pre navrhovateľa PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice – verejná vyhláška

v súbore pdf  uzemne_rozhodnutie_lom_pnv_protipovodnovy_val