Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie _o_zacati_kolaudacneho_konania_mk_k_zidovskemu_cintorinu_pnv